Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Recenzje
 • Jak uczciwie uprawiać ekonomię

  Z poglądami prof. Grzegorza Kołodki, często nieszablonowymi, można się zgadzać lub nie, ale jednego nie mogą mu odmówić nawet krytycy. Niewielu jest w Polsce ekonomistów o tak szerokich horyzontach. Najnowsza książka byłego wicepremiera i ministra finansów, obecnie wykładowcy w Akademii Leona Koźmińskiego, to kolejne tego potwierdzenie.

  Pobierz

 • Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później

  „Polska potrzebuje strategii” – tym stwierdzeniem współredaktorzy tomu, G.W. Kołodko i J. Tomkiewicz, otwierają zestaw 18 esejów mających inicjować debatę o kreowaniu i wykorzystywaniu myśli strategicznej dla rozwoju naszego kraju i jego gospodarki. Rozwój ten, choć niewątpliwy, trudno byłoby nazwać harmonijnym, a tym bardziej satysfakcjonującym. Zadeklarowana w Konstytucji RP idea społecznej gospodarki rynkowej nie została wciąż zrealizowana. Co istotne, i co podkreślają we wstępie do omawianej tu książki współredaktorzy, budowa podstaw gospodarki rynkowej okazała się łatwiejsza niż budowa odpowiadającego jej systemu demokratycznego.

  Prof. dr hab. Maciej Miszewski
  Pobierz

 • Bo Polska potrzebuje strategii

  Współczesna rzeczywistość w sferze ekonomii i finansów, w tym i problematyka strategii rozwojowych, odznacza się bogactwem barw i odcieni, stąd mimo oczywistej tęsknoty do symplifikacji potrzebne są odpowiedzi coraz bardziej finezyjne, mające przy tym wartość praktyczną. Z tego punktu widzenia, pojawienie się na polskim rynku wydawniczym recenzowanej publikacji (monografii wieloautorskiej) Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później należy przyjąć z zadowoleniem. Może ona wypełnić niszę w polskim współczesnym piśmiennictwie, w którym brakowało takiej publikacji. Głównymi odbiorcami pracy mogą być naukowcy, doktoranci i studenci, zainteresowani problematyką szeroko rozumianych nauk ekonomicznych, w szczególności polityki społeczno-gospodarczej, finansów publicznych, z uwzględnieniem wyników obecnego stadium debaty o kierunkach rozwoju nauki ekonomii i finansów.

  Stanisław Flejterski
  Pobierz

 • Recenzja książki: Edwin Bendyk, W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. 
   
  „Kryzys był nieunikniony, o tym traktuje ta książka” – stwierdza w Prologu Autor (s. 26). Trzeba jednak koniecznie dodać, że owszem, książka ta jest o zmierzchu określonego etapu w rozwoju naszej cywilizacji, ale jest także – a może przede wszystkim – o przyczynach kryzysu i jego symptomach, oraz o sposobach działania, które mogłyby ustrzec świat przed upadkiem z klifu Seneki.
   
  Mirosław Szreder
  Uniwersytet Gdański
   
 • Wojciech Pomykało. "Człowiek przyszłości". Recenzja
 • Recenzja Biuletynu PTE 2(85) 2019 ISSN 1507-1383 lipiec 2019
 • Biuletyn PTE Nr 2 (85) 2019. Recenzja prof. Ryszarda Kamińskiego

 • Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, redakcja naukowa Iwona Jakubowska-Branicka Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018. Recenzja Krzysztofa Waliszewskiego
 • Krzysztof Obłój: Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 221 Rec. Elżbieta Mączyńska: Przedsiębiorstwa i (nie)zbędne strategie . "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 1/2019. 
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie   Zdjęcie - Prof. Krzysztof Obłój i Prof. Elżbieta Mączyńska

 • Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne. Red. Anna Ząbkowicz, Maciej Miszewski, Paweł Chmielnicki, Sławomir Czech. Sosnowiec-Kraków 2018.
  Więcej
 • Trudne sprawy, potrzebne książki - recenzja książki George A. Akerlof, Robert J. Shiller: Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa. Więcej

 • George A. Akerlof, Robert J. Shiller: Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa.Przeł. z ang. Zbigniew Matkowski Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017. Rec. Paweł Kozłowski: Istota, a nie przypadłość. "Nowe Książki" Nr 5/ 2018, s. 42-44

 • Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole: Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego. Tłum. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016. Rec. Leszek Jerzy Jasiński: Bezpieczne banki. "Nowe Książki" Nr 9/ 2017, s. 22-23

 • Robert J. Shiller: Finanse a dobrobyt społeczny. Tłum. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 Rec. Leszek Jerzy Jasiński: Finanse a nasz dobrobyt. "Nowe Książki" Nr 4, 2017, s. 65-66
    
 • Jan Komorowski: Recenzja książki Andrzeja Buszko pt. "Mechanizmy szarej strefy"

 • Paweł Kozłowski, recenzja książki: Kazimierz Łaski, "Wykłady z makroekonomii: gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia", red. nauk. Jerzy Osiatyński. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. – 275 s. Więcej>>

 • Andrzej Buszko; Recenzja książki: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności [Review of „Stylized Facts and Contemporary Challenges’’, Źródło: ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WSM w Ciechanowie, Tom IX Zeszyt 1-4 (2015)

 • Hanna Kuzińska, recenzja książki pt. "Mit pieniądza" prof. Andrzeja Sopoćko 
 • Leszek Jasiński, recenzja książki pt. "Mit pieniądza" prof. Andrzeja Sopoćko, PWN, Warszawa 2015 
 • Józefa Famielec, recenzja książki Jerzego Gospodarka, pt. "Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Część I. Zagadnienia ogólne", Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 205, źródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 8.
  Więcej

Więcej >>>

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu